Mateřská škola sedmikráska

MŠ Sedmikráska, záhlaví stránky

Naše ekologické aktivity

Ekohry

Prostřednictvím ekohry děti získávají

znalosti o přírodě
  • jak jsme s ní spjati
  • jak se v ní orientovat
  • jak ji pozorovat, rozlišovat
  • jak vnímat všemi smysly
poznatky a dovednosti, které se týkají člověka
  • jak v biologickém, tak společenském směru
přehled o současných problémech životního prostředí
  • továrny a znečištěná voda
  • nepořádek a divoké skládky
  • potravinový řetězec
  • souvislosti mezi živými organismy
  • přetvořená i znetvořená příroda
informace o tom, jak tyto problémy řešit
 

Na závěr roku, po splnění deseti úkolů etapové hry, čeká děti odměna za celoroční snažení - cesta za pokladem, který se stává ohodnocením dětského úsilí.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |