Mateřská škola sedmikráska

MŠ Sedmikráska, záhlaví stránky

Desatero

je určeno pro ty, kteří jdou
ruku v ruce s přírodou.

  1. Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného.
  2. Pečuj o čistotu přírodního bohatství kolem sebe.
  3. Buď šlechetný ke slabším tvorům. Pamatuj, že síla není v násilí.
  4. Chovej se v přírodě tiše a nenápadně.
  5. Pomáhej všude tam, kde je tvé pomoci zapotřebí.
  6. Uč se přírodu znát a porozumět jejím zákonům.
  7. Buď přítelem všem živočichům.
  8. Choď co nejvíce pěšky, abys co nejvíce viděl.
  9. Střež čistotu vod.
  10. Uvědom si, že Země je ve sluneční soustavě pro život jedinečná, zázračná a nenahraditelná.

Program je tématicky založen na pozorování všech ročních období. Poznatky, které děti získají pozorováním jsou nadále rozvíjeny a využity při všech činnostech v průběhu dne. Všechna pozorování provádíme v okolí MŠ. Navštěvujeme Bílé stráně, Mostnou horu, Sovici (hovorově zvaná Kočka) i přilehlé pole okolo ní, sledujeme Pokratický potok. V programu je pozorování rozděleno do jednotlivých témat nazvaných podle ročních období. Děti jsou zapojeny do plnění ekologických etapových her.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |